( 30 Jul 2015 )

Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego nr 3/2014

Spis treści

Katarzyna Wawrzyńczak
Przygotowawcze stadium procesu w świetle nowelizacji k.p.k. – prawdziwa rewolucja czy niedokończona reforma?

Janusz Roszkiewicz
Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 listopada 2012 r., I OSK 2685/12 (CBOSA)

Martyna Sepko
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2012 r., I KZP 9/12

Anna Siwierska
Pomiędzy skrajnościami. Zaniechanie uporczywej terapii a eutanazja

Łukasz Hnatkowski
Miarkowanie kary umownej w kontekście jej zasadności

Magdalena Laskowska
On Death Penalty – To Let Die or Not to Let Die?

Łukasz Strycharczyk
Status więźnia szczególnie niebezpiecznego a prawa człowieka

Paulina Szymańska vel Szymanek
„Prawo do wyrażenia zgody” czy „wolność wyboru”? Charakter prawny zgody pacjenta na zabieg medyczny

mgr Filip Ludwin
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Normatywizm Hansa Kelsena a współczesna nauka prawa (27.05.2014 r.)

Kategorie: Aktualności. Autor: admin
Comments Off
( 21 May 2015 )

Wybór nowego zarządu

Pragniemy poinformować, że Ogólne Zgromadzenie Przeglądu Prawniczego UW wybrało zarząd na rok akademicki 2015/2016 w następującym składzie:

Maciej Troć – Redaktor Naczelny;
Ryszard Jamka – Zastępca Redaktora Naczelnego;
Katarzyna Stradomska – Skarbnik Przeglądu Prawniczego UW.

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnych prac!

Kategorie: Aktualności. Autor: admin
Comments Off
( 26 Nov 2014 )

Nabór tekstów do nadchodzącego numeru PPUW!

Zapraszamy do publikacji!

PRZEGLĄD PRAWNICZY UW przypomina o naborze tekstów do kolejnego numeru

(nr 4/ 2014).

Termin nadsyłania prac mija 29 grudnia 2014r.

Proszę zapoznać się z zakładką: WARUNKI PUBLIKACJI.

Kategorie: Aktualności. Autor: admin
Comments Off
( 22 Aug 2014 )

Przegląd Prawniczy UW nr 2/2014

Spis treści

mgr Krzysztof Wawrzyniak
Zasada równości stron w postępowaniu przed sądem polubownym w świetle przepisów Kodeksu postępowania cywilnego

Monika Pacocha
Delivery under straight bills of lading: the English, Hong Kong and Singaporean perspectives

Magdalena Brodawka
Mechanizm postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w prawie międzynarodowym

Hanna Markiewicz
Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej w kontekście powszechnej informatyzacji sektora ochrony zdrowia i wdrożenia usług typu cloud computing

Agnieszka Luba
Urodzenie jako usługa – dylematy wokół kwestii dopuszczalności umowy o macierzyństwo zastępcze na gruncie polskiego porządku prawnego

mgr Walery Arnaudow, Piotr Modrzejewski
Kontrowersje wokół zasad liczenia okresów do nabycia własności nieruchomości wskutek zasiedzenia w związku z nowelizacją Kodeksu cywilnego z dnia 28 lipca 1990 roku

mgr Jetmira Francesca Velaj
Aspetti del diritto dei consumi in Italia

Monika Tomaszewska
Suplement diety a lek

Kamila Szczygieł
Funkcje gospodarcze dobrowolnego umorzenia akcji – wybrane zagadnienia

Kategorie: Aktualności. Autor: admin
Comments Off
( 18 Apr 2014 )

Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego nr 1/2014

Spis treści

Karolina Dobrowolska
Krytyka normatywizmu Hansa Kelsena w polskiej myśli prawnej dwudziestolecia międzywojennego

Paweł Pawłowski
Odcienie równości w Towarzystwie Demokratycznym Polskim do 1846 roku

Jan Ptaszyński
Oświadczenie woli w prawie administracyjnym

Janusz Roszkiewicz
Zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki a polityka energetyczna państwa

Lucyna Olesińska, Oliwia Sentysz
Wykonywanie kary pozbawienia wolności w warunkach oddziałów terapeutycznych zakładów karnych w kontekście osiągnięcia celów kary z art. 67 Kodeksu karnego wykonawczego

Stanisław Strejmer
Umowne ograniczenie przelewu wierzytelności (pactum de non cedendo) w świetle ogólnego zakazu ograniczania rozporządzalności praw zbywalnych (art. 57 k.c.)

mgr Wiktor Krzymowski, Aleksandra Rechinbach
Dodatkowe prawo ochronne dla produktów leczniczych w prawie polskim

Maciej Waś
Charakter prawny immisji niematerialnych

Maciej Troć
Efektywność konstytucyjnych uregulowań antydyskryminacyjnych na przykładzie prawa polskiego oraz amerykańskiego

Kamil Rudol
Spółka do zagospodarowania wspólnot gruntowych jako forma prawno-organizacyjna współdziałania producentów rolnych

Kategorie: Aktualności. Autor: admin
Comments Off
Późniejsze wpisy »
|
| RSS | xHTML | Silnik: WP | Design: GFXedit | Spolszczenie: Adam Klimowski.