( 21 May 2015 )

Wybór nowego zarządu

Pragniemy poinformować, że Ogólne Zgromadzenie Przeglądu Prawniczego UW wybrało zarząd na rok akademicki 2015/2016 w następującym składzie:

Maciej Troć – Redaktor Naczelny;
Ryszard Jamka – Zastępca Redaktora Naczelnego;
Katarzyna Stradomska – Skarbnik Przeglądu Prawniczego UW.

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnych prac!

Kategorie: Aktualności. Autor: admin
Comments Off
( 26 Nov 2014 )

Nabór tekstów do nadchodzącego numeru PPUW!

Zapraszamy do publikacji!

PRZEGLĄD PRAWNICZY UW przypomina o naborze tekstów do kolejnego numeru

(nr 4/ 2014).

Termin nadsyłania prac mija 29 grudnia 2014r.

Proszę zapoznać się z zakładką: WARUNKI PUBLIKACJI.

Kategorie: Aktualności. Autor: admin
Comments Off
( 9 Apr 2014 )

Nabór tekstów do nadchodzącego numeru PPUW.

Zapraszamy do publikacji!

PRZEGLĄD PRAWNICZY UW przypomina o naborze tekstów do kolejnego numeru (nr 1/ 2014).

Termin nadsyłania prac mija 14 kwietnia 2014r.

Proszę zapoznać się z zakładką: WARUNKI PUBLIKACJI.

Kategorie: Aktualności. Autor: admin
Comments Off
( 15 Nov 2013 )

Nabór tekstów do nadchodzącego numeru PPUW.

Zapraszamy do publikacji!

PRZEGLĄD PRAWNICZY UW przypomina o naborze tekstów do kolejnego numeru (nr 3-4 2013).

Termin nadsyłania prac mija 7 stycznia 2014r.

Proszę zapoznać się z zakładką: WARUNKI PUBLIKACJI.

Kategorie: Aktualności. Autor: admin
Comments Off
( 16 Sep 2013 )

PPUW 2013 (nr 1-2)

PRZEGLĄD PRAWNICZY UW (nr 1-2, czerwiec 2013)

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY (ARTICLES)

Anna Eysymont
Krajowe znaki jakości z oznaczeniami geograficznymi z perspektywy zasady
swobody przepływu towarów wewnątrz  Unii Europejskiej

Łukasz Gos-Furmankiewicz
Onus probandi

Katarzyna Zych, Aleksiej Czepik
Zaskarżalność orzeczeń w przedmiocie kosztów procesu i instytucja zażalenia poziomego

mgr Karolina Alama-Osmólska, mgr Katarzyna Sawicka
Different ways of reaching an agreement – facilitative or evaluative mediation

Jacek Zębala
Istota i znaczenie służebności gruntowych w prawie cywilnym

Jetmira Francesca Velaj
La incorporación de la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de mayo de 1999 sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo  en el sistema polaco de venta de consumo

Anna Kamińska
Zadośćuczynienie za szkodę niematerialną w prawie niemieckim w ramach odpowiedzialności kontraktowej

Diana Renata Bożek
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów – problemy praktyczne

Anna Aleksandra Cimarno
Konfrontacja jako czynność dowodowa

Anna Krzanicka
Status res extra commercium komórek rozrodczych w świetle umów eggs sharingu

Karolina Dobrowolska
Uczeń kontra nauczyciel: o polemice Erica Voegelina z myślą Hansa Kelsena

Adam Ploszka
„Życie rodzinne” w prawie polskim. Czym jest, a czym nie jest?

Marta Kozłowska
Kilka uwag na temat charakteru prawnego odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie

Marta Pietrzyk
Regulacja unijnego rynku wina w świetle zmian wprowadzonych
w wyniku reformy z 2008 r.

Sebastian Gajewski
Etyka radnych jako element systemu etyki administracji publicznej

Maciej Pisz
Charakterystyka instytucji obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w polskim prawie konstytucyjnym

mgr Jakub Kłosiński
Rola Straży Granicznej w zwalczaniu przestępstwa handlu ludźmi w Polsce

Izabela Prager
Różnorodność składu rady nadzorczej jako instrument ładu korporacyjnego

Wiktor Krzymowski
Naturalna zdolność do czynności prawnych w prawie medycznym

Magdalena Brodawka
Rola Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa w zwalczaniu globalnych zagrożeń
i zapewnieniu ładu międzynarodowego. Próba oceny w 10. rocznicę przyjęcia
dokumentu

Marek R. Grzywacz
Rola infrastruktury magazynowej w procesie rozwoju konkurencji narynku
gazu ziemnego

Jetmira Francesca Velaj
Przejście praw i obowiązków wspólników w handlowych spółkach osobowych

Kamil Rudol
The European Union’s and Member States’ fight against Eurozone Crisis

Marek Porzeżyński
Uwarunkowania prawne dotyczące ochrony znaków towarowych użytych
w reklamie za pomocą odniesień w Internecie

Maciej Balcerowski
Składka jako korelat ochrony ubezpieczeniowej – konsekwencje nieterminowego opłacenia składki ubezpieczeniowej

Iga Małobęcka
Formy aktywności sędziów a kształtowanie się ich wizerunku w społeczeństwie

Krzysztof Olszak
Orzecznictwo polskich sądów administracyjnych w kwestii pojęcia produktu leczniczego

Kamila Szczygieł, Tomasz Szekalski
Pozycja małoletniego pacjenta w procesie wyrażania zgody na zabieg leczniczy

Małgorzata Rzeszutko-Piotrowska
Kompetencje prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki  jako organu władzy wykonawczej. Garść refleksji

Iwona Sowa, Marta Świętochowska
Jawność wynagrodzenia jako główny element rzetelności finansowej radców prawnych i adwokatów

RECENZJA ORAZ SPRAWOZDANIE (REPORTS)

mgr Karolina Alama-Osmólska, mgr Katarzyna Sawicka
The 8th Icc International Commercial Mediation Competition Report

Agnieszka Sztoldman
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Spory o własność intelektualną”
(Kraków, 17 V 2013)

mgr Karolina Alama-Osmólska, mgr Katarzyna Sawicka
Review/report from the International Conference “Quo vadis, Arbitration?”
(Warsaw University April 4th – 5th, 2013)

Kategorie: Aktualności. Autor: admin
Comments Off
Późniejsze wpisy »
|
| RSS | xHTML | Silnik: WP | Design: GFXedit | Spolszczenie: Adam Klimowski.