( 18 Nov 2016 )

Rekrutacja do Redakcji

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów i doktorantów UW do dołączenia do Redakcji Przeglądu Prawniczego UW. Rekrutacja w roku akademickim 2016/2017 jest dwuetapowa.

W pierwszym etapie prosimy o wykonanie dwóch zadań rekrutacyjnych:

1. Omówienie wybranego zagadnienia prawnego poruszonego przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 września 2014 r., I CSK 682/13. Praca powinna liczyć 500-600 słów (z przypisami) i stanowić przedstawienie oraz twórcze omówienie wybranego zagadnienia prawnego uwzględnionego przez SN w wyroku. Powinna także zawierać odniesienia do dorobku doktryny oraz orzecznictwa sądowego.

2. Korekta zaprezentowanego fragmentu artykułu naukowego (tekst można pobrać tutaj). Prosimy o używanie trybu “śledzenia zmian” podczas korekty.

Obie prace powinny być dostosowane do Zasad Redagowania dostępnych tutaj.

Termin na odesłanie zadań: 1 grudnia 2016 roku godz. 23.59

Obie prace w dwóch oddzielnych plikach (w formacie doc./docx.) należy odesłać w jednym mailu na adres: przegladprawniczyuw@gmail.com [temat: REKRUTACJA].

W drugim etapie wybrane osoby, które prześlą nam obydwa zadania rekrutacyjne zostaną zaproszone na indywidualne omówienie efektów swojej pracy. Spotkania będą odbywały się w dniach 5-10 grudnia w godz. 18-20.

Wyniki rekrutacji ogłosimy do 12 grudnia.

Serdecznie zapraszamy!

Kategorie: Aktualności. Autor: admin
Comments Off
( 13 Nov 2016 )

Nabór tekstów w roku akademickim 2016/2017

Kolegium Redakcyjne Przeglądu Prawniczego UW ogłasza nabór na:

1) Artykuły naukowe z zakresu prawa i dziedzin pokrewnych
2) Glosy
3) Sprawozdania i noty dotyczące ważnych wydarzeń naukowych
4) Recenzje książek, artykułów i rozpraw z prawa i dziedzin pokrewnych

Nadesłane teksty powinny być dostosowane do Zasad Redagowania Przeglądu Prawniczego UW dostępnych tutaj.

Teksty niespełniające wymogów zawartych w Zasadach Redagowania będą zwracane Autorom.

W bieżącym roku akademickim na zgłoszenia czekamy do:

30 grudnia 2016 r. (numer 2/2016)

15 marca 2017 r. (numer 1/2017).

Uprzejmie informujemy, że podane terminy są ostateczne i nie ma możliwości przedłużenia ich w indywidualnych przypadkach.

Szczególnie zachęcamy do nadsyłania artykułów w języku angielskim. Przypominamy także, że przyjmujemy teksty ze wszystkich polskich i zagranicznych ośrodków naukowych.

Ze względu na duże zainteresowanie wśród autorów na publikację w naszym czasopiśmie czeka się obecnie od 3 do 12 miesięcy.

Prosimy o przesyłanie tekstów na adres: przegladprawniczyuw@gmail.com.

W razie pytań prosimy o kontakt na wyżej wymieniony adres e-mail.

Kategorie: Aktualności. Autor: admin
Comments Off
|
| RSS | xHTML | Silnik: WP | Design: GFXedit | Spolszczenie: Adam Klimowski.